Viswanatha Ashtakam


Download Teks
Download MP3

Vishwanatha Ashtakam adalah stotram yang indah dan kuat yang disusun oleh Adi Shankaracharya dalam memuji Tuhan Kashi, Kashi Vishwanatha. Ashtakam menyiratkan komposisi delapan bait dan merupakan salah satu nyanyian pujian paling populer untuk Dewa Vishwanatha.


 

गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं
गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्।
नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥१॥

Ganggaa-Tarangga-Ramanniiya-Jattaa-Kalaapam
Gaurii-Nirantara-Vibhuussita-Vaama-Bhaagam |
Naaraayanna-Priyam-Anangga-Madaa pahaaram
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 1 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha, Rambut yang kusut membentuk bundel yang indah, didekorasi dengan indah dengan aliran sungai Gangga,
Yang Setengahnya selalu dihiasi oleh Devi Gauri (Universal Shakti),
Yang pada Sri Narayana, dan yang telah menghancurkan Kebanggaan Ananga (Kamadeva),
Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Tuan Kota Kashi.

 

वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं
वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्।
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥२॥

Vaacaam-Agocaram-Aneka-Gunna-Svaruupam
Vaagiisha-Vissnnu-Sura-Sevita-Paada-Piittham |
Vaamena Vigraha-Varenna Kalatravantam
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 2 ||

 

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha, Yang merupakan perwujudan dari banyak Guna (Atribut Ilahi) yang berada di luar kata-kata,
Kursi Kaki Ilahi yang dilayani oleh Sri Brahma, Wisnu dan Sura,
yang dengan bentuk cantik dari setengah-Kiri-Nya adalah satu dengan pemaisurinya-Nya,
Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Tuan Kota Kashi.

 

भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं
व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्।
पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥३॥

Bhuuta-Adhipam Bhujaga-Bhuussanna-Bhuussita-Anggam
Vyaaghra-Ajina-Ambara-Dharam Jattilam Tri-Netram |
Paasha-Angkusha-Abhaya-Vara-Prada-Shuula-Paannim
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 3 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha) Yang Penguasa makhluk dengan tubuh dihiasi ornamen Ular,
Yang memakai Kulit Macan sebagai Pakaiannya, Rambut yang diikat dan yang memiliki Tiga Mata ,
Yang memegang Pasha, Angkush, memberikan Ketakutan dan Cinta, dan yang memegang Trisula di Tangan-Nya,
Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Tuan Kota Kashi.

 

शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं
भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम्।
नागाधिपारचितभासुरकर्णपुरं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥४॥

Shiitaamshu-Shobhita-Kiriitta-Viraajamaanam
Bhaale [a-Ii] kssanna-Anala-Vishossita-Pan.cabaannam |
Naaga-Adhipa aracita-Bhaasura-Karnnapuram
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 4 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha) The Shining Cool-Rayed Moon berfungsi sebagai Whadem Diadem,
Api Whose (Third) Eye dari Dahi mengkonsumsi Five Arrows (Kamdeva),
Raja Ular adalah Cincin Telinga Yang Bersinar,
Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Tuan Kota Kashi.

 

पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां
नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम्।
दावानलं मरणशोकजराटवीनां
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥५॥

Pan.caananam Durita-Matta-Matanggajaanaam
Naaga-Antakam Danuja-Punggava-Pannagaanaam |
Daavaanalam Maranna-Shoka-Jaraa ttaviinaam
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 5 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha) Yang seperti Singa, menundukkan Dosa Gajah dan Gairah (dalam diri),
Yang seperti Garuda, membunuh Ular Daitya (Setan di dalam kita),
Yang seperti Api Hutan, membakar Hutan Kesedihan Maut dan Usia Tua (dalam diri),
Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Penguasa Kota Kashi.

 

सगुणनिर्गुणमद्वितीयम्_ तेजोमयं
आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्
नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं.
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥६॥

Tejomayam Sagunna-Nirgunnam-Advitiiyam_
Aananda-Kandam-Aparaajitam-Aprameyam
Naaga- [A] atmakam Sakala-Nisskalam-Aatmaruupam |
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 6 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha Yang diisi dengan Keagungan Spiritual (Tejomaya), yang dapat mengambil bentuk dengan Guna (Kualitas atau Atribut) serta mematuhi perluasan Non-ganda di luar semua Guna (Kualitas atau Atribut) ,
Sifat esensial yang dilimpahi dengan Kebahagiaan yang tidak tertandingi oleh apa pun dan berada di luar semua ukuran,
Tubuh yang dihiasi dengan Ular, dan sifat esensial yang bergabung dalam Atman, Lengkap dan Tidak Dibagi (bentangan Chidakasha),
Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Tuan Kota Kashi.

 

रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं
वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्।
माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥७॥

Raaga-adi-Dossa-Rahitam Svajana-Anuraagam
Vairaagya-Shaanti-Nilayam Girijaa-Sahaayam |
Maadhurya-Dhairya-Subhagam Garala-Abhiraamam
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 7 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha) yang bebas dari semua kejahatan seperti Raga (Gairah) dan lainnya, dan yang ramah kepada para Penyembah,
Yang merupakan tempat tinggal Perdamaian yang lahir dari Vairagya (kebebasan dari Keinginan Duniawi), dan Sahabat Devi Girija (Universal Shakti),
Yang menunjukkan Manisnya Kesabaran, yang kehadirannya menguntungkan dan Tenggorokan yang indah dihiasi dengan tanda racun,
 Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Tuan Kota Kashi.

 

आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां
पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ।
आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥८॥

Aashaam Vihaaya Parihrtya Parasya Nindaam
Paape Ratim Ca Sunivaarya Manah Samaadhau |
Aadaaya Hrt-Kamala-Madhyagatam Paresham
Vaaraannasii-Pura-Patim Bhaja Vishvanaatham || 8 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha) Meninggalkan semua keinginan, dan menjauhkan diri dari (kebiasaan) mengecam orang lain, …
Menahan dari Kesenangan dalam Dosa, menggabungkan Pikiran dalam Meditasi,
memegang kendali Makhluk Tertinggi dalam Teratai Hati,
Sembah pada Vishwanatha, yang adalah Tuan Kota Kashi.

 

वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते
मनुष्यः विद्यां श्रियं
विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य दे च मोक्षम् ॥९॥॥

Vaaraannasii-Pura-Pateh Stavanam Shivasya
Vyaakhyaatam-Assttakam-Idam Patthate Manussyah
Vidyaam Shriyam Vipula-Saukhyam-Ananta-Kiirtim
Sampraapya Deha-Vilaye Labhate Ca Mokssam || 9 ||

Artinya:
Hormat pada Sri Vishwanatha) Stava (Kata Pujian) Siwa, Penguasa Kota Varanasi,
Eksposisi Ashtakam ini (Nyanyian Delapan Ayat), Orang-orang yang membaca,
Vidya (Belajar, Pengetahuan), Sriya (Kemakmuran), Kegembiraan yang melimpah dan Ketenaran tanpa akhir 
akan dicapai oleh mereka; dan setelah tubuh mereka jatuh (yaitu setelah kematian), mereka akan mencapai Pembebasan.

Berbagi adalah wujud Karma positif